Parbehandling

Vår parbehandling riktar sig till par där båda har ett kemiskt missbruk. Paret bor och gör sin behandlingsperiod tillsammans. Vi utgår från det enskilda parets behov i behandlingsplan som är ett tillägg till de enskilda behandlingsplanerna (nationella riktlinjer 2015). Vi har övertygelsen om att göra sin behandlingstid tillsammans är av stor vikt för lyckat bibehållet resultat. Vi har god statistik på vår parbehandling!

Vad ingår:

 • Paret ingår i behandlingsgruppen som individer med dagsschema som alla klienter ingår i, innehållande: grupp- och lektioner, helg- och trivselaktiviteter, fysaktiviteter, speglingar, morgon- och kvällsmöten, självhjälpsmöten, enskilda samtal med fokus på individens behov. De får även forum tillsammans med andra i sitt kön i våra kvinno- resp mansgrupper där de får arbeta med könsrelaterade aspekter som kvinnlighet/manlighet, föräldraskap, kommunikation, erfarenheter/svårigheter såsom sex, övergrepp, prostitution, våld, hot, osunda gränser mm. De har ofta många negativa erfarenheter erfarenhetsmässigt. Många kvinnor tex kan ha dålig självkänsla för att de utsatt sig eller blivit utsatt för kränkningar och övergrepp och behöver hjälp att hitta tillbaka till sitt värde. De behöver också hitta sina gränser, få hjälp och öva att sätta dessa och arbeta med skammen de ofta bär.
 • Boende under Fas 1 på samma plan som vår jour- och nattpersonal för kontroll på ev problematik såsom våld, hot och konflikter.
 • De får utrymme som individ i schemalagda enskilda kontaktmannasamtal med sin kontaktperson, där individen är fokus.
 • De får efter att de varit inskrivna i ca 1 månad påbörja schemalagda parsamtal 1 g/vecka. Vi vill att de först ska hinna bli trygg i grupp och miljö men också få en uppfattning om hur de fungerar som individ och i sin relation. Vem som styr, om den är sund/osund, ev svartsjuka, makt- och kontroll, hur deras kommunikation fungerar och om det finns tydliga konflikter.

Parsamtalens fokus är att ge paret hjälp och vägledning vägledning och hjälp att:

 • lära känna varandra som nyktra (en del har aldrig träffat varandra drogfria)
 • kunskap om hur grundfamiljen och tidigare erfarenheter inverkar på sitt sätt att agera och reagera i relationer
 • hantera svartsjuka
 • hantera makt och kontroll
 • öva på tillit
 • tillsammans ta upp situationer som är svåra – få kunskap om hur man kan  hantera dem på ett nytt, konstruktivt och sunt sätt – kommunikation
 • få kunskap och hjälp att bygga upp sin identitet som man resp kvinna och applicera det i sin relation
 • lära sig ta ansvar och vara respektfull i sin relation
 • de får ”läxor” i beteendeförändringar utifrån behov

Vår övertygelse och erfarenhet säger att det är av vikt att paret får göra sin behandling tillsammans istället för att separeras under perioden. De får förutom sin individuella missbruksbéhandling även direkt hjälp och vägledning i sin relation. De har en historia i relationen från missbrukstiden med allt som hänt. Våra par har efter avslutad behandling verktyg att själva kunna hantera vardagen på ett bättre sätt och minskar därmed risken för återfall pga ohanterliga situationer eller känslor som de ej vet hur de ska hantera. Om de gör behandling på skilda platser och ej får denna hjälp tillsammans, ska de möta dessa svårigheter själva och oftast utan vägledning och det kan bli stora svårigheter. De har inte heller hunnit få samma upptäckter om sig själva i relation till sin partner, övat eller fått samma vägledning och hjälp och är därmed inte förberedda på samma sätt.

Hör av dig!

Svanövägen 54
872 93 LUNDE

Tfn växel: 0612-303 90

Kontakta oss

För mer information eller platsförfrågan.