12&12 Behandlingshem

Kvalitetscertifierat HVB-hem för män- & par i missbruk

12&12 Behandlingshem

Kvalitetscertifierat HVB-hem för män- & par i missbruk

12&12 Behandlingshem

Kvalitetscertifierat HVB-hem för män- & par i missbruk

Behandling

Vi ser alkohol- och drogberoende som en primär sjukdom som påverkar alla områden i en människas liv: mentalt, andligt, fysiskt och ekonomiskt. Vi har därför en helhetssyn på människan och vår behandling grundar sig på denna tro.

Parbehandling

Vår parbehandling riktar sig till par där båda har ett kemiskt missbruk. Paret bor och gör sin behandlingsperiod tillsammans. Vi utgår från det enskilda parets behov i behandlingsplan som är ett tillägg till de enskilda behandlingsplanerna.

Kvalitet & miljö

Vi är certifierade för vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 och SOSFS 2011:9 där systematiska uppföljningar är basen till förbättring. Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnat i Handbok.

Vi erbjuder

  • Kvalitetscertifierat HVB-hem (ISO 9001:2015) för män- och par fr 18 år i missbruk med lång erfarenhet av arbete med missbruk
  • Behandlingsprogram enl 12-stegsfilosofin med kompl.
  • KBT, Kriminalitetsprogram, processveckor, anhörigprogram och rePULSE
  • Vi finns på Svanö i Kramfors kommun, Höga Kusten i rekreativ miljö för tillfrisknande
    Behandlingsplan med utrymme för individens behov
  • Vi tar emot par som bor ihop, men gör sin behandling som individ med tillägg parterapi för stöd och vägledning i relationen.

Hör av dig!

Svanövägen 54
872 93 LUNDE

Tfn växel: 0612-303 90

Kontakta oss

För mer information eller platsförfrågan.