Vision, värdegrund och mål

På 12&12 använder vi vår kunskap och erfarenhet till att ge våra klienter möjligheten att förändra sina liv och uppnå tillfrisknande. Vi har en holistisk människosyn och ser utvecklingsmöjligheter hos alla! Vi vill skapa en miljö där varje klient på 12&12 Behandlingshem får känslan att vara välkommen och få rätt förutsättningar för att utvecklas. Vår vision är att erbjuda manualbaserat program av hög kvalitet med utrymme för individens behov.

Våra prioriterade värden är ödmjukhet, engagemang och professionalitet

 • Ödmjukhet innebär att vi ser individen bakom problembeteendet. Vi förstår klientens situation,  upplevelser och tar hänsyn till att klienten kommer till oss i en livskris. Vi bemöter klienten med respekt, värdighet och tar hänsyn till klientens integritet. Att vara ödmjuk och respektfull är av vikt för att bygga relationer med tillit som är grundläggande för en beteendeförändring.
 • Engagemang innebär att vi drivs av av att ge bästa möjliga vård. Vi ser klienten och vet att tidsperioden hos oss är avgörande för dennes och dess anhörigas framtid -varje dag räknas. Vi har generella behandlingsplaner  med utrymme för individens behov – vi hittar lösningar som passar klienten. Vi arbetar nära våra klienter och gör det lilla extra för individen och för resultatet. Vi engagerar oss också för att skapa en fin arbetsmiljö och en arbetskultur där våra kärnvärden värderas högt då personalen är våra verktyg med sin kunskap och erfarenhet.
 • Professionalitet för oss betyder att vi arbetar efter evidensbaserade metoder, är ISO-kvalitetscertifierade för att säkerställa god kvalitet för vårt program och verksamhet. Vi har en verksamhet som bygger på ständig förbättring.

Kvalitetsmål för 12&12

 • Bedriva ett behandlingsprogram med nöjda kunder (klient och placerare)
 • Ge god kvalitet genom att anställa personal med rätt personlighet, erfarenhet och utbildning
 • Säkerställa medarbetares trivsel genom personalomsorg, ge kunskap för arbetsuppgifter, ge delaktighet i behandlingsprogrammet och handledning för fortbildning och  ärendehantering
 • Bedriva behandlingsprogram i linje med grundläggande regler och värderingar enl SOL och föreskrifter
 • Sätta fokus på kvalitet, metoder och arbetssätt
 • Bedriva ett systematisk kvalitetsarbete enl SoSfs 2011:9 och ISO 9001:2015
 • Full beläggningsgrad
 • Följa egen Handbok

Hör av dig!

Svanövägen 54
872 93 LUNDE

Tfn växel: 0612-303 90

Kontakta oss

För mer information eller platsförfrågan.