Fas 2 – Halvvägshuset

I vårt Fas 2 hur bor man i egen lgh och deltar i halvvägshusets dagsschema. Under denna ingår fortsatt teori men även enklare arbetsträning i vårt utelag. I teorin är fokus på fördjupning och fortsatt bearbetande av beroendeproblematik och stor vikt läggs vid individuell personlighetsutveckling. I schemat ingår även regelbundet deltagande i självhjälpsmöten (NA, AA), enskilda samtal, fys, helg- och trivselaktiviteter, enskilda arbeten som redovisas enskilt el i grupp mm. För par fortsätter regelbundna parsamtal som under denna fas fördjupas. Klienterna kan utifrån behov ingå i processveckor tex Kriminalitetsveckor, en 4:e stegsvecka som är en processvecka i den egna karaktärens brister och förtjänster där klienterna fördjupar sig i och lär känna egna karaktärsdefekter- och tillgångar. Det finns också möjlighet till enskilda samtalsserier utifrån KBT-förhållningssätt för för de klienter som lider av ångest-, destruktiva tankemönster, lättare depression, låg självkänsla mm. För låg impulskontroll eller för hög kontroll på egna känslor har vi utbildning rePULSE manualbaserade program.
Det finns alltid möjlighet till växelvård under perioden vid önskan och behov.

De flesta återupptar kontakten med sin ursprungsfamilj eller sina barn under den här perioden och vi erbjuder i samband med detta möjlighet till gemensamma nätverks-träffar och stödsamtal.
Klienten börjar även planera för boende och lämplig sysselsättning efter avslutad behandlingstid.

Vi har folkhögskola, skola med vuxenstudier i närliggande område där en del av våra klienter valt att påbörja studier under fas 2 el 3.

Exempel på Schema Fas 2

Klockan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
08.00 – 08.45 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost
09.00 Morg. möte m. personal Morg. möte m. personal Morg. möte m. personal Morg. möte m. personal Morg. möte m. personal
10.00 Fika Fika Fika Fika Fika Brunch Brunch
11.00 Arbete i utelaget Arbete i utelaget Lektion Kvinno- resp. mansgrupp Lektion Morg. möte Morg. möte
12.00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
12.30 Fys Arbete i utelaget Ärenderesa Fys Vecko-spegling Aktivitet / ledig tid Besöktstid
15.00 – 16.00 Fys Parsamtal Ärenderesa Fys Besöktstid
Städning Städning Ledig tid Besöktstid
16.30 Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag
17.15 – 18.15 Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid
18.30 Middag Middag
19.00 Na-möte Middag Middag Na-möte Na-möte Na-möte
19.30- Mansmöte obl. Na-möte
21.00 Kvällsmöte Kvällsmöte tillsammans med Fas 1 Kvällsmöte
23.00 God natt God natt God natt God natt God natt God natt God natt

Hör av dig!

Svanövägen 54
872 93 LUNDE

Tfn växel: 0612-303 90

Kontakta oss

För mer information eller platsförfrågan.