Pris & behandlingstid

Fas 1 – Primärbehandling, 3 mån, fr 1950kr /vårddygn beroende på innehåll och avtal
Fas 2 – Halvvägshus, 1-6 mån enligt avtal och överenskommelse för innehåll
Fas 3 – Utsluss m stödbehandling, 1-6 mån enligt avtal och överenskommelse för innehåll

Hör av dig!

Svanövägen 54
872 93 LUNDE

Tfn växel: 0612-303 90

Kontakta oss

För mer information eller platsförfrågan.