Om oss

Välkommen till 12&12 Behandlingshem – ett kvalitetscertifierat HVB-hem (ISO 9001:2015) med lång och gedigen erfarenhet av arbete med missbruk. Vi har funnits sedan 1 nov 2003 och är en en plats där du kan börja din resa till återhämtning och tillbaka till ett meningsfullt liv fritt från missbruk och beroende.

Vårt behandlingsprogram har 12-stegsfilosofin som grund med kompl av kriminalitetsprogram, processveckor, anhörigprogram, sorgeprogram och enskilda KBT-vägledande samtalsserier för klienter som lider av ångest och destruktiva tankemönster. Detta för att vi tror det kan bibehålla en sund och hållbar livsstil.

Vi har 20 platser med målgrupp män- och par från 18 år i beroende-/missbruksproblematik. Vi tar emot från hela landet och har avtal med över 200 kommuner och Kriminalvård.

Vår vision är att skapa en trygg och positiv miljö där du kan hitta styrka och hopp för framtiden. Om du är redo att ta det första steget på vägen till återhämtning, tveka inte att kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig att hitta din väg tillbaka till ett meningsfullt och lyckligt liv utan missbruk.

Vår parbehandling är unik då våra par bor- och gör sin behandlingstid tillsammans. Paret har individuell behandlingsplan, men med komplement schemalagda parsamtal för vägledning och hantering i sin parrelation. Målsättning är att under perioden få bearbeta historik som påverkar från missbruket, lära sig sund kommunikation- och gränssättning, lära sig hantera känslor och situationer.  Paret bor i direkt närhet av personal under Fas 1 för säkerhet. Vi har under alla år sett stora förtjänster i vår behandlingsmetod då paret åker hem med en redan bearbetad och sund relation. Detta istället för att mötas efter behandlingsperiod på olika platser och mindre stöd för sin relation då de kommer hem, och med de risker det kan medföra.

För mer information se Behandling.

Organisation

Ledning
Består av VD, Föreståndare, behandlingschef och administration. Alla är verksamma i dagsschemat med klientarbete.

Behandlingsteam
Ansvarar för behandlingsplan, kontaktmannaskap, remittentkontakt och det dagliga schemat för behandlingen. Behandlingsteam tar beslut angående den enskilda klienten utifrån utvärderingar, behov och överenskommelser. Beslut tas på personalmöten, schemalagda behandlingskonferenser och vid remittentkontakter.

Jour-/medlevare
Bor och lever tillsammans med klienterna i vårt primärhus under kvällar, nätter och helger. Finns tillhands dygnet runt och ansvarar för fritids- och trivselaktiviteter på helgen.

Vaktmästare-/Utelag
Ansvarar för utelagets planering och praktiska arbete för klienterna i fas 2 som har 1-2 arbetsdagar i schemat. Är med i beslutsfattande och vid information på personalmorgonmötet varje morgon, personalmöten och Behandlingskonferenser. Ansvarar för fastigheter och motorfordon. Beslut tas tillsammans med ledning.

Husmor
Ansvarar för kökets planering, personal, inköp och utelagets klienter då de ev ska ingå i köket. Beslut tas tillsammans med ledning.

Ekonomi
Sköter löner, fakturering, handkassa mm. Beslut tas tillsammans med VD.

Hör av dig!

Svanövägen 54
872 93 LUNDE

Tfn växel: 0612-303 90

Kontakta oss

För mer information eller platsförfrågan.