GDPR

Hantering av personuppgifter på 12&12

12&12 Behandlingshem AB är ett kvalitetscertifierat HVB-hem där vi utifrån avtal och behandlingsplan utför missbruksbehandling på uppdrag av enskilda, arbetsgivare, kommuner och Kriminalvård. För att på bästa sätt kunna anpassa tjänsterna till varje individs behov och önskemål, samt att för i övrigt uppfylla lagstiftarens och/eller beställarens krav hanterar 12&12 olika personuppgifter.
Vår ambition är att du ska känna dig trygg och säker när du lämnar personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter till 12&12. Vi bearbetar och hanterar alla personuppgifter enligt fastställd dataskyddspolicy som syftar till att säkerställa att vi vidtar de åtgärder som krävs för att skydda känsliga uppgifter.
All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande integritetsskydds-lagstiftning och i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv GDPR (General Data Protection Regulation) samt övriga riktlinjer som gäller på 12&12.

Vem ansvarar för dina personuppgifter
12&12 Behandlingshem AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskydds-direktiv för behandling av personuppgifter i verksamheten.

Hur använder vi dina personuppgifter
Vi använder vanligen personuppgifter för följande ändamål:
• För att ge individanpassad behandling i enlighet med gällande avtal, lagar och bestämmelser
• För att skapa och hantera fakturor
• För att hantera intresseanmälningar, besvara dina frågor eller informera dig om ändringar/nyheter rörande vårt tjänsteutbud eller lediga tjänster
• För att hantera lediga tjänster och kunna fullgöra det som följer av ett anställningsförhållande
Personuppgifterna sparas så länge som krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Personuppgifter som inte längre behövs raderas på regelbunden basis.

Vilka är dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade, ändrade eller raderade. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till de uppgifter som inte omfattas av lagkrav. Vi får inte heller radera uppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.
För att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig, eller göra ändringar i befintlig information, kan du kontakta oss genom att skicka ett mail till forestandare@svano1212.se med uppgifter om:
• Namn, fullständig adress, personnummer
• Om du är anställd, kund/klient eller anhörig hos 12&12
• Om du vill ha ett utdrag över dina personuppgifter eller ändring/rättning
• Vid rättning anges också vad som skall rättas (befintlig och ny information)
• Om du vill att dina personuppgifter skall raderas (inom ramen för vad andra lagar tillåter)
Till begäran ska en vidimerad kopia av din giltiga ID-handling bifogas, för att styrka din identitet. Utan detta kommer begäran inte att kunna behandlas eller besvaras.

Utlämnande av personuppgifter
12&12 lämnar endast ut uppgifter till tredje part när så krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller för att fullgöra våra åtaganden mot exempelvis en offentlig beställare. Härutöver kan dina personuppgifter vara synlig för 12&12s leverantörer av IT-tjänster. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut i det fall det följer av lag, förordning eller av domstols- eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder anpassas fortlöpande för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och så långt som möjligt förebygga eventuella hot.

Gällande kontaktformulär på hemsidan och företagets Facebook-sida:
När det gäller personuppgifter i vårt kontaktformulär och på vår Facebook sida sparas dina uppgifter till vi besvarat dem för att sedan kasseras. De enda som har tillgång till denna information är ansvarig personal genom inloggning till systemet.
Vill du av någon anledning inte finnas kvar i dessa system så är vi skyldig att radera dina uppgifter inom rimlig tid. Vi hoppas att du känner dig trygg i vetskapen om att din e-post, och övriga uppgifter inte kommer att delas vidare.

Om Cookies
En cookie, en kaka, är en datafil som en webbplats begär att få spara i din dator. Cookies används för att ge dig tillgång till olika funktioner och tjänster, samt för att förbättra din upplevelse av webbplatsen.
Det finns två olika typer av cookies: permanenta och tillfälliga. 12&12s hemsida använder båda typer av cookies för att spara statistik om hur många besökare vi har och vilka sidor de besöker. Vi sparar ingen personlig information i cookies.
Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.
Väljer du att neka eller radera cookies från 12&12s webbplats kan det påverka din upplevelse av webbplatsen och medföra att vissa funktioner inte fungerar som de ska.

Kontakt
Frågor rörande 12&12s integritets- och dataskydd besvaras av behörig dataskyddsansvarig på 12&12. Skicka dina frågor i ett mail till forestandare@svano1212.se så ser vi till att du får svar från rätt person.

Hör av dig!

Svanövägen 54
872 93 LUNDE

Tfn växel: 0612-303 90

Kontakta oss

För mer information eller platsförfrågan.