Fas 3 – Utsluss med stödbehandling

Klienten flyttar till en egen, möblerad utslusslägenhet i närheten av behandlingshemmet. De deltar i halvvägshusets schema alt påbörjar studier eller arbetspraktik beroende på överenskommelse och behov. Klienten har regelbundna stödsamtal med sin kontaktperson och fortsätter gå på 12-stegsmöten. Denna fas är en försmak på livet och vardagen som en tillfrisknande som står på egna ben. De lever sin tid självständigt men med stöd och vägledning. Vi har ett utarbetat samarbete med Hola Folkhögskola för en Baskurs för våra inskrivna klienter som har 4 månaders obruten drogfrihet. Det är en baskurs med målsättning att få prova studera, stärka självförtroendet och identifiera behoven man har för att i framtiden studera eller arbeta. Det ingår en behovsinventering, pröva på kärnämnen, data, naturkunskap, aktuell samhällorientering, test av läs- och skrivproblem, studievägledning, fysiska aktiviteter, studiebesök på skolans linjer, andra skolor och arbetsplatser och inläring av studieteknik.

En del av våra klienter gör under denna en växelvård med kortare perioder hemkommunen och perioder hos oss utifrån behov, överenskommelse och behov. Detta för att under vägledning kunna möta, se och börja förändra sådant som kan vara hinder för en bibehållen drogfrihet.

Under utslussfasen finns alltid möjlighet att komma tillbaka och bo 100% på behandlingshemmet om klienten behöver extra stöd. (ingår i priset).

Hör av dig!

Svanövägen 54
872 93 LUNDE

Tfn växel: 0612-303 90

Kontakta oss

För mer information eller platsförfrågan.