Fas 1 – Primärbehandling

Klienten bor i vårt primärvårdshus med bemanning dygnet runt. Obligatoriskt deltagande i behandlingshemmets dagsschema. Under Fas 1 ger vi grundläggande kunskaper om hur beroende utvecklas till ett sjukdomstillstånd och hur man med hjälp av de 12-stegen kan tillfriskna och hitta en drogfri livsstil. Det gör vi utifrån ett 12-veckors schema för våra lektioner. I schemat ingår även grupp, kvinno-resp mansgrupp, enskilda kontaktmannasamtal med fokus på individens behov, fysiska aktiviteter, trivselaktiviteter, speglingar, enskilda arbeten mm. Klienten deltar i minst två självhjälpsmöten (NA, AA) i veckan. Vi börjar även under denna fas att bearbeta kriminell historia. För par ges regelbundna parsamtal varje vecka. Det kan vid behov ingå processveckor utifrån behov och Öronakupunktur för lindring av abstinens, ångest och oro.

Exempel på schema Fas 1

Klockan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
08.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost
09.00 Morg. möte Morg. möte Morg. möte Morg. möte Morg. möte
10.00 Brunch Brunch
10.30 Lektion Grupp Lektion Grupp Lektion
11.00 Morg. möte Morg. möte
12.00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
13.00 Fys 13-15

Stegskola-/

grupp

Ärenderesa 13-15 Fys 13-15 Veckospegling-/grupp

Redovisning/

Aktivitet

Ev besök
13.30
13.45
14.30 Egen tid alt enskilt samtal Städ Egen tid alt enskilt samtal Egen tid alt enskilt samtal Städ
16.00 Middag Middag
16.30 Middag Middag Middag Middag Middag
17.30- 19.00 Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid
19.00- 20.30 NA-möte frivilligt Egen tid NA-möte män obl. Egen tid Egen tid NA-möte frivilligt Egen tid
19.00 Tfn. tid utringning
21.00 Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte m fas 2 Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte
23.00 God natt God natt God natt God natt God natt God natt God natt

Hör av dig!

Svanövägen 54
872 93 LUNDE

Tfn växel: 0612-303 90

Kontakta oss

För mer information eller platsförfrågan.