Medarbetare

Per Bjuhr

VD-/behandlingsteam

Dipl Relationsterapeut, Mentalskötare och div. ledarskapsutbildningar.

Kristina Aronsson

Föreståndare, KBT-vägledande samtal och öronakupunktur

Filosofie kandidatexamen i Socionomprogrammet m socialpedagogisk beh.inriktning, 1-årig KBT-utbildning, dipl Samtalsterapeut, Öronakupunktör: grund och fortbildning för beroende, ROS/IDAP, dipl MI, Neuropsykiatrisk grundutbildning, MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa, ACT introduktion, Kvinnojourens studiecirkel, Kontaktmannautbildning med fördjupn 12-stegsprogrammet och medberoende Umeå Kommun, Psykologi A och B, Undersköterska, BBIC, PTSD utbildning – Prolonged Exposure med Dr. Edna Foa – ett evidensbaserat behandlingsprogram, rePULSE utbildn ”arbete en till en”

Patrik Rikner

Behandlingschef-/behandlingsteam, kriminalitetsveckor

Alkohol och drogterapeut, 1-årig KBT utbildning, Kriminalitetsprogrammet steg 1 & 2, Dipl Relationsterapeut, ROS/IDAP, Dipl Recovery Dynamics terapeut-manualbserat 12-stegsprogram, basblock psykologi, underskötare/mentalskötare

Cathrine Rikner

Behandlingsteam, fakturor, kvalitetssamordnare

Filosofie kandidatexamen i Rehabiliteringsvetenskap med inriktn Alkohol och droger, pågående Alkohol- och drogterapetut, ASI, data och ekonomi, PTSD utbildning – Prolonged Exposure med Dr. Edna Foa – ett evidensbaserat behandlingsprogram, Kriminalvårdens ”Att ta emot klienter dömda för partnervåld och sexualbrott”

Peter Ståhl

Behandlingsteam, kriminalitetsveckor

Addiktolog/alkokhol- och drogterapeut, Kriminalitetsprogrammet Gunnar Bergström, Recovery Dynamics, Haschprogrammet, Väckarklockan Återfallsprogram Väckarklockan, fortbildningar för Craig Nakken på SIS Granhults behandlingshem, Cert Recovery dynamics terapeut, manualbaserat 12-stegsprogram, Guttorm Toverud, Familjerådslagsutbildning som samordnare för Umeå Kommun, Kontaktpersonsutbildning med RSMH, Hazelden ”bli en bättre behandlare”

Marko Pöllännen

Behandlingsteam, kriminalitetsveckor

Kval. Behandlingspedagog, Kriminalitetsprogrammet, Gunnar Bergström, MI, Gestalt dialogsutbildning AHA-programmet, Vadstens Gestaltdialog, ADDIS certifierad

Esa Seittu

Jour/medlevare, miljösamordnare och brandskydd

Behandlingsassistent, Grundutb. Neuropsykiatri, förståelse och bemötandedipl MI, brandskyddsutbildning

Simon Karlsson

Behandlingsteam

Behandlingspedagog, MI, Gestalt dialogsutbildning AHA-programmet, Vadstens Gestaltdialog, ADDIS certifierad

Oskar Wahlberg

Vaktmästeri och utelag

Alkohol och drogterapeut/Beroendeterapeut med gestaltinriktning, Behandlingsassistent, Kriminalitet som livsstil grund och metod, AUDIT/DUDIT, ADAD, ASI

Tobias Bergvall

Kock/ansvarig för kök och livsmedel

Anna Elmerfeldt-Wallinder

Konsultläkare

Hör av dig!

Svanövägen 54
872 93 LUNDE

Tfn växel: 0612-303 90

Kontakta oss

För mer information eller platsförfrågan.