Fas 2 - Halvvägshuset

Här bor man i vårt halvvägshus på området i egen lgh och deltar i halvvägshusets dagsschema. Klienten fördjupar sig och bearbetar sin beroendeproblematik och deltar regelbundet i självhjälpsmöten (NA, AA). Enskilda kontaktmannasamtal sker regelbundet. För par fortsätter också regelbundna parsamtal som under denna fas fördjupas. Den här fasen innehåller både teori och enklare arbetsträning. Stor vikt läggs vid individuell personlighetsutveckling. Klienterna som är i behov ingår i en fördjupad processvecka i Kriminalitet. Det finns också möjlighet till enskilda samtalsserier för de klienter som lider av ångest eller starka destruktiva tankemönster utifrån ett KBT-förhållningssätt. En 4:e stegsvecka ingår för de klienter som är redo. Det är en processvecka i den egna karaktärens brister och förtjänster. De fördjupar sig i och lär känna karaktärsdefekter som styr och agerar i deras liv och som leder till ett destruktivt leverne och till destruktiva val.

De flesta återupptar kontakten med sin ursprungsfamilj eller sina barn under den här perioden och vi erbjuder i samband med detta möjlighet till gemensamma nätverks-träffar och stödsamtal.
Klienten börjar under denna period planera boende och lämplig sysselsättning efter vistelsen på behandlingshemmet. Vi har ett utarbetat samarbete med Hola Folkhögskola för de klienter som vill pröva studera. En Baskurs för våra inskrivna klienter som har 4 månaders obruten drogfrihet. Det är en baskurs för de som vill pröva studera och målet är att prova studier, stärka självförtroendet och identifiera behoven man har för att studera eller arbeta. Det ingår: en behovsinventering, pröva på kärnämnen, data, naturkunskap, aktuell samhällorientering, test av läs- och skrivproblem, studievägledning, fysiska aktiviteter, studiebesök på skolans linjer, andra skolor och arbetsplatser och inläring av studieteknik.

Exempel på Schema

Klockan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
08.00 - 08.45 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost
09.00 Morg. möte m. personal Morg. möte m. personal Morg. möte m. personal Morg. möte m. personal Morg. möte m. personal
10.00 Fika Fika Fika Fika Fika Brunch Brunch
11.00 Arbete i utelaget Arbete i utelaget Lektion Kvinno- resp. mansgrupp Lektion Morg. möte Morg. möte
12.00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
12.30 Fys Arbete i utelaget Ärenderesa Fys Vecko-spegling Aktivitet / ledig tid Besöktstid
15.00 - 16.00 Fys Parsamtal Ärenderesa Fys Besöktstid
Städning Städning Ledig tid Besöktstid
16.30 Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag
17.15 - 18.15 Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid
18.30 Kvinnomöte obl. Middag Middag
19.00 Na-möte Middag Middag Na-möte Na-möte Na-möte
19.30- Mansmöte obl. Na-möte
21.00 Kvällsmöte Kvällsmöte tillsammans med Fas 1 Kvällsmöte
23.00 God natt God natt God natt God natt God natt God natt God natt