Fas 1 - Primärbehandling

Här bor klienten i vårt primärvårdshus med bemanning dygnet runt. Obligatoriskt deltagande i behandlingshemmets dagsschema. Under denna fas ger vi grundläggande kunskaper om hur beroende utvecklas till ett sjukdomstillstånd och hur man med hjälp av de 12-stegen kan tillfriskna och hitta en drogfri livsstil. Det gör vi utifrån ett 12-veckors schema för våra lektioner. De har också grupp, kvinno-resp mansgrupp, enskilda kontaktmannasamtal utifrån individens behov, fysiska aktiviteter, trivselaktiviteter, veckospeglingar mm. Klienten deltar i minst två självhjälpsmöten (NA, AA) i veckan. Vi börjar också under denna fas att bearbeta kriminell historia. För par ges regelbundna parsamtal varje vecka. Det finns möjligheter till enskilda samtalsserier för de klienter som lider av ångest eller destruktiva tankemönster utifrån ett KBT-förhållningssätt. Det ingår också en processvecka i "skam" för de klienter som lider av dålig självkänsla och skam. Det finns också som komplement Öronakupunktur för lindring av abstinens, ångest och oro.

Exempel på schema

Klockan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
08.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost
09.00 Morg. möte Morg. möte Morg. möte Morg. möte Morg. möte
10.00 Brunch Brunch
10.30 Lektion Grupp Lektion Grupp Lektion
11.00 -"- -"- -"- -"- -"- Morg. möte Morg. möte
12.00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Besöktstid 12-20.30
13.00 Fys 13-15 Stegskola Ärenderesa 13-15 Fys 13-15 Aktivitet -"-
13.30 -"- -"- -"- Vecko-spegling -"- -"- -"-
13.45 -"- Grupp -"- -"- -"- -"- -"-
14.30 -"- Städ -"- Städ -"- -"- -"-
16.00 Middag Middag
16.30 Middag Middag Middag Middag Middag
17.30- 19.00 Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid Tfn. tid
19.00- 21.00 NA-möte frivilligt NA-möte kvinnor obl. NA-möte män obl. ev. NA-möte NA-möte frivilligt NA-möte frivilligt NA-möte frivilligt
19.00 -"- Tfn. tid utringning -"- -"- -"- -"- -"-
21.00 Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte Kvällsmöte
23.00 God natt God natt God natt God natt God natt God natt God natt